የዕውቅያ መረጃ

ስልክ:

 (Office): +251-111248573
 (Mobile): +251-911469947

ፖ.ሳ.ቁጥር:

1373
Addis Ababa
Ethiopia

 (ፋክስ): +251-111240308

 (ኢ-ሜይል): info@fdremod.gov.et